ش. فروردین 28ام, 1400

ماده 362 از قانون مجازات اسلامی