س. فروردین 24ام, 1400

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347