چ. فروردین 9ام, 1402

قانون نظام صنفی کشور

رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

شماره هـ/۷۲۶/۹۴ ۱۳۹۶/۴/۱۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دسته‌ها