چ. فروردین 25ام, 1400

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)