د. مهر 11ام, 1401

صدور پروانه و پایانکار ساختمان

رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20 /10/ 1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران

شماره هـ/۴۷۷/۹۵ ۱۳۹۶/۸/۲۱ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دسته‌ها