پ. بهمن 13ام, 1401

دیوان محاسبات کشور

ابطال ماده 55 اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است

رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاکه

دسته‌ها