پ. بهمن 13ام, 1401

دوران معافیت مالیاتی

آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/3/7 از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی است

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح

دسته‌ها