س. فروردین 1ام, 1402

ارزش معاملاتی ساختمان

رأی شماره 740 هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 – 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمانی

شماره هـ/972/901395/10/14بسمه تعالیجناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی

دسته‌ها