پ. فروردین 10ام, 1402

احقاق حقوق مالباختگان

رئیس کل دادگستری استان تهران با نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو دیدار کرد/ ۴ اولویت مجموعه قضایی استان تهران برای احقاق حقوق مالباختگان

در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم

دسته‌ها