حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » صندو‌ق بازنشستگی کشوری

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص پرداخت فوق‌العاده علاو‌ه بر حقوق بازنشستگی به کاردانهای فنی بازنشسته آتش‌نشانی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب یازدهم و هفدهمدیوان عدالت اداریتاریخ: 18/4/70 ـ شماره دادنامه: 32 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/33شاکی : آقای محمد محمدزادهمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/115 موضوع شکایت آقای محمد محمدزاده بطرفیت: صندو‌ق بازنشستگی کشوری بخواسته: اجرای رأی هیأ‌ت عمومی […]