حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » انتقال امتیاز برق

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید امتیاز تلفن،آب، برق، گاز، فاضلاب

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………….. ساکن ……………………………………………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ………….. صادره از …………… به شماره ملی ……………. ساکن …………………………………………………………………………………  مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت مخابرات ، آب […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه واگذاری امتیاز برق و تلفن

 موکل : آقای / خانم ……………………….. فرزند ……………………. بشناسنامه شماره ……………… متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………… وکیل : آقای / خانم : ……………………….. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ………………….. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………….. مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت های و برق […]