حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » امور مالیاتی

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت مستخدم متخلف در ادامه خدمات مالیاتی

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ملزم نمودن سازمان امور اراضی به معرفیزارع و‌اجد شرایط به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقالدر اراضی قانون اراضی کشت موقتتاریخ:3/6/ 1381شماره دادنامه: 180کلاسه پرو‌نده:77/156مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیر امور اراضی استان بوشهرموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 20 دیوان عدالت […]