حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۳۱
شناسه : 38931

بسمه تعالی«با صلوات بر محمد و آل محمد»‏وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزیوزارت بازرگانی – وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت کشور – وزارت رفاه و تأمین اجتماعیوزارت راه و ترابری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون […]

پ
پ

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بازرگانی – وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت کشور – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت راه و ترابری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 7 /2 /1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8‏) قانون هدفمند کرد‏ن یارانه ها – مصوب 1388- و با رعایت تصمیم نامه شماره 257711 /44252 مورخ 23 /12 /1388، آیین نامه اجرایی ماده (8‏) قانون یاد شده ‏را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (8) ‏قانون هدفمند کردن یارانه ها
مصوب 1389,02,07

ماده ا– در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب 1388 -.

ب – سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها، موضوع ماده (15) قانون.

‏پ – منابع: منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان.

‏ت – حمایت های ماده (8) قانون: حمایت های مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض، یارانه سود ‏تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی .

‏ث – وجوه اداره شده: وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و د‏ستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.

‏ج – یارانه سود تسهیلات: وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد.

‏چ – کمک بلاعوض: وجوهی که از محل منابع ماده (8) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تأمین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد.

‏ح – کارگروه: کارگروه تحولات اقتصادی، موضوع تصمیم نامه شماره 257711/44252 مورخ 23/12/1388.

خ – بسته حمایتی: مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها، روش های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده‏، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه.

د – بانک های عامل: بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است.

ماده 2– در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (8) قانون، بسته های حمایتی زیر توسط ‏دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد:

الف – بسته حمایتی صنعت و معدن

‏ب – بسته حمایتی کشاورزی

‏پ – بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری

ت – بسته حمایتی تولید نان صنعتی

ث – بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی

ج – بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی

‏چ – بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها

‏ح – بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه ها و شرکت های آب و فاضلاب

خ – بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون

د – بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها

ماده 3– کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای ‏پیس بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت ها، طرح ها، پروژه ها ، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات ، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.

ماده 4– سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاه های اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخشی به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت مؤثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید.

تبصره– تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص های این ماده به عهده سازمان خواهد بود.

ماده 5– سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (4) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانک های عامل قرار دهد.

تبصره– مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک های عامل را با اولویت بانک های تخصصی تعیین می نماید.

ماده 6– معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد.

ماده 7– تمام پرداخت های انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ماده 8– دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط مؤثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسؤولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.

ماده 9– پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد
می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تأدیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد.

تبصره 1– بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.

تبصره 2– در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد.

تبصره 3– سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به
بانک های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانک های عامل اعلام می شود.

تبصره 4– در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک های عامل اعلام گردد.

ماده 10– بانک های عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند.

ماده 11– بانک های عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.

ماده 12– بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات،
کمک های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند.

ماده 13– به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (8) قانون اقدام نماید و دستگاه های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش های عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره 1– عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون می باشد.

تبصره 2– به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسؤولیت های محوله، سازمان می تواند با بهره گیری از توانایی های دستگاه های اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسؤولیت های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد.

ماده 14– در صورتی که اشخاص مشمول حمایت های ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید.

ماده 15– نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان ‏و دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد.

این تصمیم نامه در تاریخ 25/3/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.