د. فروردین 23ام, 1400

در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر