د. بهمن 10ام, 1401

دانشگاه پیام نور

رأی شماره 721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 1- 5 و 1-11 از دستورالعمل شماره 21/98185/د ـ 1389/12/7 دانشگاه پیام نور

شماره هـ/۴۲۱/۹۲ ۱۳۹۵/۱۰/۶ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دسته‌ها