د. فروردین 23ام, 1400

املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی