ج. فروردین 11ام, 1402

اسم تجارتی چیست؟

باب چهاردهم قانون تجارت به موضوع «اسم تجارتی» پرداخته است.

باب چهاردهم قانون تجارت از ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲ به شرح زیر است:

‌باب چهاردهم – اسم تجارتی

‌ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

‌ماده ۵۷۷ – صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

‌ماده ۵۷۸ – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.

‌ماده ۵۷۹ – اسم تجارتی قابل انتقال است.

‌ماده ۵۸۰ – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

‌ماده ۵۸۱ – در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذخواهد داشت.

‌ماده ۵۸۲ – وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها