س. فروردین 1ام, 1402

آیین نا مه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

آیین‌نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
مصوب 1389,11,16

ماده 1ـ در اجرای تبصره 3 ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مقررات این آیین‌نامه اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر حسب درخواست وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر انتخاب و معرفی می‌گردند:

الف ) دو نفر از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی که حتی‌الامکان یکی از آنها دارای تخصص در زمینه ایمنی و حفاظت فنی باشد با معرفی دانشگاههای مرتبط و معتبر.

تبصره ـ انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد.

ب ) دو نفر نمایندگان کارگران با معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران با رعایت تبصره یک ماده 136 قانون کار.

ج ) دو نفر از مدیران صنایع با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان با رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 6 ماده 131 قانون کار.

تبصره ـ یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی ترجیحاً از بخش کشاورزی خواهد بود .

ماده 2ـ رؤسـای دانشگاه‌های مرتبط و هر یـک از کانونها و مجمع یادشده باید علاوه بر اعضای اصلی دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل به شورای عالی حفاظت فنی معرفی نـمایند به طوری که به ازای هـر عضو اصلی همـواره یک عضو علـی‌البدل جایگزین گردد.

تبصره ـ در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی‌البدل با داشتن حق رای شرکت خواهند کرد.

ماده 3ـ عضویت اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی به مدت دو سال بوده و تمدید عضویت آنان به ترتیب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بند «ب» و «ج» ماده 1 و تأیید رئیس شورای عالی حفاظت فنی بلامانع است.

تبصره1ـ کانونهای عالی و مجمع موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده 1 می‌توانند قبل از اتمام دوره عضویت هریک از نمایندگان یادشده، به عضویت وی خاتمه داده و فرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت، معرفی نمایند.

تبصره2ـ درصورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هر یک از کانونهای عالی و مجمع یادشده، انتخاب نمایندگان مربوط در اجرای تبصره 2 ماده 136 قانون کار با وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4ـ احکام عضویت نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه در شورای عالی حفاظت فنی توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می‌گردد .

این آیین‌نامه مشتمل بر 4 ماده و 3 بند و پنج تبصره در جلسه مورخ 17 / 3 / 1389 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 16 / 11 / 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی مصوب 23 / 6 / 1370 لغو می‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها