پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 6 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت مسکن و شهرسازی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه بررسی آ یین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 21 / 2 / 1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصرب 1388 ‏ – آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها
مصوب 1390,02,21

ماده 1 – منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل آوری و ‏پخت می باشد.

ماده 2 – وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تأسیس طرح تولید صنعتی نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره 1 – مجوزهای صادر شده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می باشد، در غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره 2 – دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلامهای وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.

ماده 3 – وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه های تولید صنعتی نان و ساختمانهای جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.

ماده 4 – در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین می گردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8‏) قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قرارداد های منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.

ماده 5 – برای تأمین کمک های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل می شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:

‏الف – صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی ربط در وزارت بازرگانی می تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‏ب – به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.

‏ج – در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8‏) ، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ‏– میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه میلیون ریال (000ر000ر50‏) ریال از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می گردد.

تبصره – سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین می گردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8‏) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در ‏اختیار بانک عامل قرار می گیرد ‏تا در قالب قرارداد ‏های منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری هزینه شود.

این تصویب نامه در تاریخ 14 / 4 / 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها