پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت های واگذار شده

آیین نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت های واگذار شده
مصوب 1390,04,04

وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد قـسمت پایانی جـزء (پ) بـند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بنا به پیشنهـاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، آییـن‌نامه تشـویق اعضای هیـأت مدیره شرکـت‌های واگذارشده را بـه شـرح زیر تصویب نمود:

۱ ـ اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی واگذارشده در سال ۱۳۹۰ که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آن‌ها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد ، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیأت مدیره در آن‌ها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند خواهندشد.

۲ ـ پاداش واگذاری توسط کارگروه تبصره (۱) این ماده براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود. میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیأت‌مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت‌های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر عضو خواهد بود.
پاداش واگذاری= (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال × اندازه شرکت**× میزان همکاری در آماده سازی و انتقال شرکت به خریدار*
* ضریب میزان همکاری، بر مبنای عدم همکاری، همکاری ضعیف، همکاری متوسط و همکاری مطلوب،از صفر تا سه اعمال می شود.
** ضریب اندازه شرکت بر مبنای شرکت کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ، به ترتیب سه چهار، پنج و شش اعمال می شود.

1ـ2ـ کارگروهی متشکل از معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط، نسبت به تعیین ضرایب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شرکت بـراساس مفاد این آیین‌نامه برای هر یک از اعضای موظـف هیأت مدیره اقدام می‌نماید.

2ـ2ـ پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب 2/1 اعمال می‌شود. پاداش عضو غیرموظف هیأت‌مدیره نیز یک چهارم اعضای موظف هیأت مدیـره خواهدبود.

3ـ2ـ هـر عضو هیأت مـدیره در طول یـک سال فقـط یک بـار از یک مـحل می‌تواند از پاداش موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند شود. موارد استثناء بنا به تأیید کارگروه خواهدبود.

4ـ2ـ حداقل مدت عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق شش ماه تا زمان واگذاری سهام است.

۳ـ اعضای هیأت مدیره یا مـدیران عامل که تـلاش ویـژه‌ای در فـرآیند آماده‌سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهندشد.

۴ـ پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی‌سازی (کارمزد سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام) و در چارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل‌تأمین و پرداخت خواهدبود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها