ی. فروردین 6ام, 1402

دفتر ثبت تجارتی چیست؟

فصل دوم باب دوم (دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی) به موضوع دفتر «ثبت تجارتی» پرداخته است.

فصل دوم(دفتر ثبت تجارتی) باب دوم (دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی) قانون تجارت از ماده 16 تا 19 به شرح زیر است:

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی

ماده ۱۶: در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته  دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌ از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷ : مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

ماده ۱۸: شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب‌ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌ می‌شود.

‌ماده ۱۹: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها