چ. آذر 16ام, 1401

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال 1395

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال 1395
مصوب 1395,05,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 899 /10 /952 مورخ 18 /3 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (22) آییننامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 15909 /ت48217 ک مورخ 31 /1 /1392 برای سال 1395 به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000 /000 /250) ریال باشد.
ب – معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.
ج – معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها