د. مهر 4ام, 1401

اصلاح ماده (5) و تبصره (2) ماده (39) اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس، بیستون

اصلاح ماده (5) و تبصره (2) ماده (39) اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس، بیستون
مصوب 1396,11,01

هیأت وزیران در جلسه 1 / 11 / 1396 به پیشنهاد شماره 100 / 20 / 20027 / 96 مورخ 22 / 3 / 1396 وزارت نیرو و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 – تصویب کرد:

در ماده (5) و تبصره (2) ماده (39) اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس، بیستون موضوع تصویب نامه های شماره 182288/ت35960هـ مورخ 10 / 11 / 1386، شماره 182291/ت35960هـ مورخ 10 / 11 / 1386، شماره 182300/ت35960هـ مورخ 10 / 11 / 1386، شماره 182344/ت35960هـ مورخ 10 / 11 / 1386 و شماره 182299/ت35960هـ مورخ 10 / 11 / 1386 عبارت «شرکت مادرتخصصی تولید نیرو برق حرارتی» به ترتیب جایگزین عبارت های «شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)» و «شرکت توانیر» می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 4313 / 102 / 96 مورخ 25 / 11 / 1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها