پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/601 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/601
شماره پرونده : 99-127-601 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام :
خوانده بدوی به پرداخت وجهی محکوم می‌شود و از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند؛ اما خواهان رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده در جریان تبادل لوایح یا پیش از تبادل و پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر تسلیم دادگاه می‌کند؛ چه اقدامی از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که خواهان بعد از محکومیت خوانده و تجدیدنظرخواهی وی، در مرحله تبادل لوایح و پس از دادخواست تجدیدنظر، با اعلام رضایت بی‌قید و شرط دعوای خود را مسترد کرده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، مرجع بدوی فارغ از رسیدگی و اقدام است و در این وضعیت دادگاه تجدیدنظر ضمن فسخ حکم که به نفع خواهان نخستین صادر شده است، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها