پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/987اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/987
شماره پرونده : 99-3/5-987 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/09

استعلام :
با توجه به مفاد ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 2 ذیل این ماده، آیا ساختمان در حال احداث جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اموال مشمول مستثنیات دین همان‌گونه که در صدر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تأکید شده است، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. مطابق بند «الف» ماده 24 این قانون، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده است، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها