پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1022اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1022 شماره پرونده : 99-97-1022 ح تاریخ نظریه : 1399/07/29

استعلام : وکیلی وکالت در مطالعه پرونده دارد و با مراجعه به شعبه، مراجعه و پرونده را اخذ و مطالعه می‌کند؛ اما به سبب نیاز به تهیه تصویر از برخی اوراق پرونده، درخواست خود را به قاضی شعبه می‌دهد. قاضی موافقت کرده و مدیر دفتر شعبه با استناد به این‌که وکالت در مطالعه پرونده وکالت در ماهیت نیست؛ از تحویل تصویر اوراق به وکیل اجتناب می‌کند؛ اما وکیل موصوف با استناد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این حق را برای خود محفوظ و مقدمه مطالعه پرونده را تهیه تصویر از اوراق آن می‌داند، آیا حق مطالعه در بردارنده حق اخذ تصویر از اوراق آن نیز است و یا این‌که تهیه تصویر از اوراق در قلمرو اختیارات مطالعه پرونده وکیل قرار ندارد و مستلزم افزایش اختیارات وکیل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه اعطای وکالت برای مطالعه پرونده اطلاع از جزئیات آن برای دفاع از حقوق موکل و نیز اتخاذ تصمیم از سوی وکیل مبنی بر قبول یا عدم قبول وکالت در دعواست و نیل به این اهداف مستلزم تدقیق و تعمق در جزئیات مطرح شده در پرونده است و تهیه تصویر از اوراق پرونده به‌ویژه در مواردی که پرونده حجیم است، مقدمه اشراف نسبت به جزئیات پرونده است، بنابراین در فرض سؤال جز در مواردی که موکل وکیل را از گرفتن تصویر منع نکرده باشد، تهیه تصویر از اوراق پرونده با منع قانونی مواجه نیست و اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده قاضی دادگاه است و دفتر دادگاه مجاز نیست برخلاف تصمیم قاضی ذی‌ربط اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها