پ. فروردین 3ام, 1402

نظریه مشورتی شماره 7/99/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1377 شماره پرونده : 99-9/2-1377 ح تاریخ نظریه : 1399/10/16

استعلام : در زمانی که زوجه فسخ نکاح به دلیل جنون زوج را درخواست می کند، می‌نماید آیا باید پیش از تقدیم دادخواست، حکم حجر خوانده صادر شود و دعوی به طرفیت قیم اقامه شود و یا زوجه می‌تواند به طرفیت خود زوجه اقامه دعوی کند و سپس دادگاه زوج را به پزشکی قانونی معرفی در صورت اثبات جنون، آیا باید دادرسی متوقف و حکم حجر صادر و قیم موقت تعیین شود و سپس دادرسی ادامه پیدا کند؟ در صورتی که نظر پزشکی قانونی بر جنون باشد، آیا دادگاه بدون صدور حکم حجر و بدون تعیین قیم موقت می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وی و تعیین قیم برای او است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر زوج و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح رسیدگی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها